คุณรู้จักนักทัศนมาตรแล้วหรือยัง?

นักทัศนมาตร

 

นักทัศนมาตร (Optometrist) ชื่อนี้อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักสำหรับใครหลายคน ในวันนี้จะมาอธิบายถึงวิชาชีพนี้ว่านักทัศนมาตรมีหน้าที่อะไรและทำอะไรได้บ้าง

หน้าที่ของนักทัศนมาตรจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางสายตา เช่นการตรวจและวัดสายตา และการแก้ไขปัญหาทางสายตาที่ผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็น สายตาสั้น ยาว เอียง รวมถึงระบบที่เกี่ยวกับการใช้งานร่วมกันโดยตาทั้งสองข้าง ด้วยการออกใบสั่งแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ที่เหมาะสมให้กับคนไข้ และยังรวมถึงการตรวจวินิจฉัยสุขภาพดวงตาขั้นต้นเพื่อที่จะสามารถส่งต่อไปให้แพทย์เฉพาะทางอย่างจักษุแพทย์

ความแตกต่างระหว่างนักทัศนมาตรกับจักษุแพทย์ก็คือ นักทัศนมาตรจะเน้นไปที่การดูแลระบบสายตา ตรวจสายตาเบื้องต้น ตรวจ-ฝึกกล้ามเนื้อตา แต่ไม่รวมถึงการผ่าตัดดวงตา เพราะจะเป็นหน้าที่ในส่วนของจักษุแพทย์ที่จะทำหน้าที่ในการรักษา ดูแล ผ่าตัดหรือรวมไปถึงการใช้แสงเลเซอร์ที่เพื่อใช้ในการรักษาโรคตาของผู้ป่วย

กว่าที่จะมาเป็นนักทัศนมาตรได้นั้น จำเป็นที่จะต้องสำหรับการศึกษาหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (Doctor of Optometry) เป็นระยะเวลา 6 ปีภายหลังจากจบการศึกษาแล้วจำเป็นจะต้องผ่านการสอบใบประกอบโรคศิลปะที่เรียกว่า หนังสืออนุญาติให้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ จากกระทรวงสาธารณสุข และต้องเข้ารับการอบรมทบทวนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุหนังสืออนุญาติทุกๆ 2 ปีอีกด้วย

ทาง World Council of Optometry (WCO) ได้ให้นิยามความหมายของ Optometry และ Optometrist ไว้ว่า

  • Optometry is a healthcare profession that is autonomous, educated, and regulated (Licensed/registered)
  • Optometrists are the primary healthcare practitioners of the eye and visual system who provide comprehensive eye and vision care, which includes refraction and dispensing, detection/diagnosis and management of disease in the eye, and the rehabilitation of conditions of the visual system

สามารถนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการตรวจวัดสายตากับนักทัศนมาตรกับทางร้านแว่นตา The Zett Optic ได้ที่


You may also like

ดูทั้งหมด
Example blog post
Example blog post
Example blog post