เลนส์โปรเกรสซีฟ Hoyalux iD Mystyle Profile

เลนส์โปรเกรสซีฟ Hoyalux iD Mystyle Profile

Regular price44,700.00 ฿
/

Mystyle Profile

Hoyalux iD Mystyle Profile ผู้ใช้งานสามารถเลือกโครงสร้างของเลนส์โปรเกรสซีฟให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้สายตาโดยแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ

1.Modern เหมาะสำหรับผู้ใช้งานเลนส์โปรเกรสซีฟที่ต้องการเน้นการมองเห็นในระยะกลางเป็นพิเศษ(ช่วงแขนไปจนถึงระยะการมองที่1.5 เมตร) เช่นการใช้งานในช่วงโต๊ะเช่นการมองจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ กิจกรรมทำครัว 
2.Adventure เหมาะสำหรับผู้ใช้งานเลนส์โปรเกรสซีฟที่เน้นการมองเห็นในระยะไกลเป็นหลัก เช่นการขับรถยนต์ การมองเห็นในกิจกรรมกลางแจ้ง
3.Stable เหมาะสำหรับผู้ใช้งานเลนส์โปรเกรสซีฟในทุกระยะการมอง ไม่ได้เน้นการใช้งานไปในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
4.Detail เหมาะสำหรับผู้ใช้งานเลนส์โปรเกรสซีฟที่เน้นการมองในระยะใกล้ เน้นการทำงานในผู้ใช้สายตาในช่วงช่วงแขนและช่วงโต๊ะเป็นหลัก เช่นชอบอ่านหนังสือหรือใช้โทรศัพท์มือถือ
5.Expert เหมาะสำหรับผู้ใช้งานโปรเกรสซีฟที่เน้นการมองเห็นสองระยะหลักคือระยะไกลและระยะใกล้  ไม่เน้นการมองในระยะกลาง เหมาะสำหรับผู้ที่เคยมีประสบการณ์ใช้เลนส์โปรเกรสซีฟมาก่อน

Hoyalux Mystyle Profile

เทคโนโลยีหลักในเลนส์โปรเกรสซีฟ Hoyalux iD Mystyle profile

 • Smart analysis การออกแบบเลนส์โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่สำคัญและส่งผลต่อการมองเห็น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการมองเห็นที่ดีที่สุด 
 • Binocular Harmonisation ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองภาพด้านลึกและช่วยเพิ่มความสบายของระบบการมองภาพสองตา
 • Position of Wear คำนึงถึงตำแหน่งของกรอบแว่นเมื่อสวมใส่จริงเพื่อการมองเห็นที่รู้สึกสบายตายิ่งขึ้น
 • Integrated Double Surface Design ลดการกวาดตาจากระยะไกลมาระยะใกล้ และเพิ่มพื้นที่การใช้งานมากขึ้น

1.50 1.60 1.67 1.74 …ตัวเลขกำกับเหล่านี้ที่เราเห็นกันในขณะเลือกชมสินค้าประเภทเลนส์แว่นตา เราเรียกว่า Refractive Index ของเลนส์ หรือถ้าให้เข้าใจอย่างง่ายๆ ก็เปรียบเสมือนกับ “วัสดุ” ที่นำมาใช้ในการผลิตเลนส์

แรกเริ่มเดิมที วัสดุหรือน้ำยาสารตั้งต้น เหล่านี้เป็นของเหลว ก่อนที่จะถูกหลอมขึ้นเป็นชิ้นเลนส์ แต่ก็มีวัสดุบางชนิดที่สารตั้งต้นเป็นของแข็ง เช่น Polycarbonate ซึ่งเป็นวัสดุสำหรับทำเลนส์นิรภัย

น้ำยาหรือวัสดุที่นำมาใช้ก่อนหลอมเป็นเลนส์มีด้วยกันอยู่หลายชนิดได้แก่ 

CR39 , MR8 , MR7 , MR174 หรืออาจจะมีชื่ออื่นๆแล้วแต่บริษัทที่คิดค้นน้ำยาขึ้น

แต่ละวัสดุเมื่อถูกหล่อขึ้นมาเป็นเลนส์จะมีคุณสมบัติของเลนส์ที่ต่างกันในแง่กำลังการหักเหแสง และความหนาบางของเลนส์ที่ได้

วัสดุ CR39 เมื่อถูกหล่อขึ้นมาเป็นชิ้นเลนส์จะมีค่ากำลังการหักเหแสงที่ 1.5 หรือเป็นค่ามาตรฐาน

ในขณะที่ วัสดุ MR174 เมื่อถูกหล่อขึ้นเป็นชิ้นเลนส์จะทำให้เลนส์ชิ้นนั้นมีค่ากำลังการหักเหแสงที่ 1.74 ซึ่งเป็นปริมาณที่มากกว่า

Credit Picture https://www.optometrists.org/general-practice-optometry/optical/guide-to-optical-lenses/guide-to-high-index-lenses/

เลนส์ที่มีกำลังการหักเหแสงที่มากกว่าจะทำให้เลนส์ชิ้นนั้นมีความหนาเลนส์ที่น้อยกว่าหรือบางมากขึ้น

 1. วัสดุ CR39 เมื่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเลนส์แล้วจะทำให้เลนส์มีดัชนีหักเหแสง Index 1.50 ความหนาของเลนส์อยู่ในระดับมาตรฐาน
 2. วัสดุ MR8 เมื่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเลนส์แล้วจะทำให้เลนส์มีดัชนีหักเหแสง Index 1.60 ความหนาของเลนส์จะมีความบางมากขึ้น 20% เมื่อเทียบกับเลนส์ที่ดัชนีหักเหแสง index 1.50
 3. วัสดุ MR7 เมื่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเลนส์แล้วจะทำให้เลนส์มีดัชนีหักเหแสง Index 1.67 ความหนาของเลนส์จะมีความบางมากขึ้น 30% เมื่อเทียบกับเลนส์ที่ดัชนีหักเหแสง index 1.50
 4. วัสดุ MR174 เมื่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเลนส์แล้วจะทำให้เลนส์มีดัชนีหักเหแสง Index 1.74 ความหนาของเลนส์จะมีความบางมากขึ้น 40% เมื่อเทียบกับเลนส์ที่ดัชนีหักเหแสง index 1.50

สรุปและทำความเข้าใจง่ายๆได้ว่ายิ่ง ดัชนีหักเหแสงยิ่งมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้เลนส์ที่ได้จะมีความบางและเบามากขึ้น

Tips

 • เลนส์ที่มีค่า Index 1.50 เหมาะสำหรับผู้ที่มีค่าสายตาไม่มาก รวมถึงผู้ที่เลือกใช้กรอบประเภทกรอบเต็ม
 • เรามักเรียกเลนส์ที่มีค่า Refractive index สูงว่า เลนส์ย่อบาง เลนส์ย่อบางเหมาะสำหรับคนที่มีค่าสายตามากๆ เพื่อให้เวลาที่นำเลนส์เข้ากรอบแล้วตัวเลนส์ไม่ล้นออกนอกกรอบแว่นตา และช่วยทำให้ตัวแว่นนั้นมีน้ำหนักไม่หนักจนเกินไป
 • การเลือกกรอบแว่นตาก็เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก Index ของเลนส์เช่นกันโดยเฉพาะผู้ที่ใช้กรอบแว่นตาชนิดไร้กรอบ หรือ กรอบเซาะร่อง อาจจะต้องพิจารณาใช้วัสดุเลนส์ Index 1.60 ขึ้นไปเนื่องจากตัวเลนส์จะมีความแข็งแกร่งที่มากกว่าวัสดุเลนส์ Index 1.50 การเลือกวัสดุเลนส์ Index 1.60 ขึ้นไปจะลดความเสี่ยงในการเกิดการกระเทาะแตกของเลนส์ได้

Recently viewed