เลนส์ย่อบางคืออะไร(High Index Lens)

  • สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการสวมใส่แว่นตามาก่อนจะทราบได้ว่าหากเราค่าสายตาเพิ่มขึ้น ตัวเลนส์ที่ใช้งานจะมีความหนาและน้ำหนักมากขึ้นตามไป
  • การเลือกชนิดวัสดุของเลนส์ที่มีคุณสมบัติให้ตัวเลนส์มีความบางมากขึ้น น้ำหนักน้อยลงจึงเป็นคำตอบ
  • แต่ละวัสดุที่นำมาหล่อขึ้นรูปเป็นเลนส์จะให้ดัชนีหักเหของเลนส์ที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 4 ระดับหลัก
  1. วัสดุ CR39 มีดัชนีหักเหแสงที่ 1.50 เมื่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเลนส์แล้วให้ความหนาเลนส์ในระดับมาตรฐาน 
  2. วัสดุ MR8   มีดัชนีหักเหแสงที่ 1.60 เมื่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเลนส์แล้วให้ความหนาเลนส์ที่บางกว่าเลนส์มาตรฐาน 20% 
  3. วัสดุ MR7   มีดัชนีหักเหแสงที่ 1.67 เมื่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเลนส์แล้วให้ความหนาเลนส์ที่บางกว่าเลนส์มาตรฐาน 30% 
  4. วัสดุ MR174 มีดัชนีหักเหแสงที่ 1.74 เมื่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเลนส์แล้วให้ความหนาเลนส์ที่บางกว่าเลนส์มาตรฐาน 40% 

  • สรุปและทำความเข้าใจง่ายๆได้ว่ายิ่ง ดัชนีหักเหแสงมากเท่าไหร่ เลนส์จะยิ่งมีความบางและเบามากยิ่งขึ้น
high index lens

 

Credit รูปภาพ www.optometrists.org

  • ยังมีวัสดุอื่นๆที่ยังไม่ได้กล่าวถึงเช่น Trivex ที่มีดัชนีหักเหแสงที่ 1.53 และ Polycarbonate ที่มีดัชนีหักเหแสงที่ 1.59 สองวัสดุนี้จะเป็นวัสดุที่ไว้ทำในเลนส์นิรภัยซึ่งให้ความแข็งแรงสูง

You may also like

ดูทั้งหมด
Example blog post
Example blog post
Example blog post