เลนส์โปรเกรสซีฟ(Progressive lens)

เลนส์โปรเกรสซีฟ(Progressive lens)

เลนส์โปรเกรสซีฟ

  • เลนส์โปรเกรสซีฟคือเลนส์ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาการมองในระยะใกล้ไม่ชัดสำหรับคนที่มีอายุมากกว่า 38 ปีหรือผู้ที่มีสายตายาวตามวัย
  • ผู้ที่มีภาวะสายตายาวตามวัยแล้วจะมีค่าสายตาสำหรับมองในระยะไกลกับค่าสายตาสำหรับมองในระยะใกล้เป็นคนละค่ากัน เป็นเหตุให้ต้องคอยถอด สลับแว่น หรือหยิบแว่นขึ้นมาใส่เมื่อต้องใช้สายตา
  • ยกตัวอย่างค่าสายตาสำหรับคนที่มีสายตายาวตามวัยจะมีค่าสายตาไว้สำหรับมองในระยะใกล้เรียกว่าค่า Addition เช่นในใบค่าสายตาระบุว่า R 0.00 Add +2.00 D หมายถึง ตาขวาค่าสายตาที่ไว้มองไกลคือค่าสายตา 0.00 D ถ้าเราจะมองไกลให้ชัดเราต้องใช้ค่าสายตา 0.00 D แต่ถ้าหากจะอ่านหนังสือให้ชัดต้องใส่ค่าสายตาที่ +2.00 D ถึงจะมองในระยะใกล้ได้ ในทางกลับกันเราไม่สามารถใส่ค่าสายตา +2.00 D ไปใช้มองในระยะไกลได้
  • ในชิ้นเลนส์โปรเกรสซีฟจะประกอบไปด้วยกำลังค่าสายตาที่มากกว่า 1 ค่าสายตาเริ่มตั้งแต่ค่าสายตาสำหรับมองในระยะไกล(0.00 D)และค่อยๆมีการไล่กำลังค่าสายตาเพิ่มขึ้น ไปยังค่าสายตาระยะใกล้(+2.00 D) จำนวนค่าสายตาที่อยู่ในเลนส์จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณสายตายาวตามวัย(Addition)ที่เรามี
เลนส์โปรเกรสซีฟ
  • เลนส์โปรเกรสซีฟจะถูกแบ่งโซนการมองการมองออกเป็น 3 ระยะหลัก คือโซนการมองในระยะไกลจะอยู่บริเวณด้านบนของชิ้นเลนส์ โซนการมองในระยะใกล้จะอยู่บริเวณด้านล่างสุดของชิ้นเลนส์ ในขณะที่โซนการมองในระยะกลางจะอยู่ระหว่างโซนมองในระยะไกลกับโซนมองในระยะใกล้
เลนส์โปรเกรสซีฟ
  • การมองในระยะไกลคือการมองวัตถุที่อยู่ห่างจากดวงตาของเราออกไปในช่วงระยะประมาณ 6 เมตร เช่นการขับรถ การมองป้ายบอกทาง เป็นต้น
  • การมองในระยะใกล้คือการมองวัตถุที่ห่างจากดวงตาของเราออกไปในช่วงแขนหรือประมาณ 40 เซนติเมตร เช่นการเล่นโทรศัพท์มือถือหรือการอ่านหนังสือ เป็นต้น
  • การมองในระยะกลางคือการมองวัตถุที่อยู่ห่างจากดวงตาของเราออกไปในช่วงระยะ 50 เซนติเมตรถึงระยะประมาณ 2 เมตร เช่นการมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  
  • ผู้ใช้งานต้องอาศัยการเหลือบตามามองส่วนล่างของเลนส์ในขณะอ่านหนังสือทดแทนการก้มทั้งศีรษะเพื่อหลีกเลี่ยงการมองที่ผิดตำแหน่งผ่านเลนส์โปรเกรสซีฟ
  • เลนส์โปรเกรสซีฟเปรียบเสมือนเลนส์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้แก้ไขปัญหาการมองเห็นในผู้ที่มีปัญหาสายตายาวตามวัยเพื่อให้ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่น โดยที่ไม่ต้องคอยถอด สลับแว่น หรือหยิบแว่นขึ้นมาใส่เมื่อต้องใช้สายตา

ข้อดี

1.ผู้ที่มีสายตายาวตามวัยสามารถมองได้ในทุกระยะการมองได้ภายในแว่นอันเดียว
2.ไม่ต้องคอยถอด สลับ หรือหยิบแว่นขึ้นมาสวมใส่เมื่อต้องการใช้สายตา
3.ตัวชิ้นเลนส์จะไม่มีเส้นรอยต่อเหมือนเลนส์สองชั้นช่วยเสริมความสวยงามของแว่นตาและช่วยให้ผู้สวมใส่ดูอ่อนวัย


ข้อเสีย

1.ต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวในการใช้งาน
2.มีราคาที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเลนส์ชั้นเดียว
3.มีมุมการมองจะค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับเลนส์ชั้นเดียว


You may also like

ดูทั้งหมด
Example blog post
Example blog post
Example blog post