เลนส์โปรเกรสซีฟ Hoya

เลนส์โปรเกรสซีฟ Hoya แบ่งจำแนกออกเป็น 5 กลุ่ม

Hoya Progressive lens

EXCLUSIVE Progressive lens 
เลนส์โปรเกรสซีฟในกลุ่มนี้ได้แก่ Hoyalux iD Mystyle Profile

PREMIUM Progressive lens 
เลนส์โปรเกรสซีฟในกลุ่มนี้ได้แก่ Hoyalux iD Lifestyle 3

ADVANCED PLUS Progressive lens
เลนส์โปรเกรสซีฟในกลุ่มนี้ได้แก่ Hoyalux iD Lifestyle Balansis

ADVANCED Progressive lens
เลนส์โปรเกรสซีฟในกลุ่มนี้ได้แก่ Hoya Dynamic Premium / Hoya Dynamic Summit

BASIC Progressive lens
เลนส์โปรเกรสซีฟในกลุ่มนี้ได้แก่ Hoya Amplitude Plus

Hoyalux mystyle profile

1.Hoyalux iD Mystyle profile

เลนส์โปรเกรสซีฟที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับรูปแบบการมองเห็นที่แตกต่างกัน ตามลักษณะการมองเห็นของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง

เลนส์โปรเกรสซีฟ Hoyalux iD Mystyle profile มีการออกแบบเพื่อรองรับรูปแบบการมองเห็นตามลักษณะแต่ละบุคคล โดยออกแบบพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับผู้สวมใส่ 5 ประเภท ผู้ใช้งานสามารถใส่ได้โดยไม่ต้องปรับตัวมาก เหมาะกับผู้เคยใช้เลนส์โปรเกรสซีฟหรือแม้กระทั่งผู้เริ่มใช้เป็นครั้งแรก

Hoyalux iD Mystyle profile มีโครงสร้างของเลนส์โปรเกรสซีฟให้เลือกถึง 5 รูปแบบได้แก่

1.Modern เหมาะสำหรับผู้ใช้งานเลนส์โปรเกรสซีฟที่ต้องการเน้นการมองเห็นในระยะกลางเป็นพิเศษ(ช่วงแขนไปจนถึงระยะการมองที่1.5 เมตร) เช่นการใช้งานในช่วงโต๊ะเช่นการมองจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ กิจกรรมทำครัว 
2.Adventure เหมาะสำหรับผู้ใช้งานเลนส์โปรเกรสซีฟที่เน้นการมองเห็นในระยะไกลเป็นหลัก เช่นการขับรถยนต์ การมองเห็นในกิจกรรมกลางแจ้ง
3.Stable เหมาะสำหรับผู้ใช้งานเลนส์โปรเกรสซีฟในทุกระยะการมอง ไม่ได้เน้นการใช้งานไปในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
4.Detail เหมาะสำหรับผู้ใช้งานเลนส์โปรเกรสซีฟที่เน้นการมองในระยะใกล้ เน้นการทำงานในผู้ใช้สายตาในช่วงช่วงแขนและช่วงโต๊ะเป็นหลัก เช่นชอบอ่านหนังสือหรือใช้โทรศัพท์มือถือ
5.Expert เหมาะสำหรับผู้ใช้งานโปรเกรสซีฟที่เน้นการมองเห็นสองระยะหลักคือระยะไกลและระยะใกล้  ไม่เน้นการมองในระยะกลาง เหมาะสำหรับผู้ที่เคยมีประสบการณ์ใช้เลนส์โปรเกรสซีฟมาก่อน

hoya mystyle profile

เทคโนโลยีหลักในเลนส์โปรเกรสซีฟ Hoyalux iD Mystyle profile

 • Smart analysis การออกแบบเลนส์โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่สำคัญและส่งผลต่อการมองเห็น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการมองเห็นที่ดีที่สุด 
 • Binocular Harmonisation ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองภาพด้านลึกและช่วยเพิ่มความสบายของระบบการมองภาพสองตา
 • Position of Wear คำนึงถึงตำแหน่งของกรอบแว่นเมื่อสวมใส่จริงเพื่อการมองเห็นที่รู้สึกสบายตายิ่งขึ้น
 • Auto Adjust มีการจัดพื้นที่ใช้งานของเลนส์ให้ตรงกับดวงตาโดยอัตโนมัติ เพื่อให้พื้นที่การมองคมชัดทุกระยะ
 • View Xpansion เพิ่มพื้นที่การมองเห็นบริเวณด้านข้างของเลนส์
 • Stable View Enhancer ลดการสั่นไหวของภาพ เหมาะสำหรับคนที่ทำกิจกรรมต้องเคลื่อนไหวบ่อยๆ
 • Integrated Double Surface Design ลดการกวาดตาจากระยะไกลมาระยะใกล้ และเพิ่มพื้นที่การใช้งานมากขึ้น

Hoyalux iD Mystyle profile เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีลักษณะการมองเห็นที่เฉพาะเจาะจงในกิจกรรมหลักของชีวิตประจำวัน และต้องการเลนส์โปรเกรสซีฟที่ตรงตามลักษณะการใช้สายตาของเราอย่างแท้จริง 
 • ผู้ที่ใช้กรอบแว่นตาที่มีรูปทรงที่โดดเด่นและแตกต่างจากลักษณะกรอบแว่นตาทั่วไป
 • ผู้ที่มีความกังวลต่อการปรับตัวในการใช้เลนส์โปรเกรสซีฟ
 • ผู้ที่ปัญหาสายตามาก และมีความสลับซับซ้อนสูง เช่น ค่าสายตาสองข้างต่างมีปริมาณต่างกันมาก หรือ มีสายตาเอียงปริมาณสูง

hoya lifestyle 3

2.Hoyalux iD Lifestyle 3

เลนส์โปรเกรสซีฟที่จะทำให้คุณปรับตัวได้อย่างง่ายดายเหมือนนับ 1 2 3 !

เลนส์โปรเกรสซีฟ Hoyalux iD Lifestyle 3 โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้ผู้สวมใส่เลนส์โปรเกรสซีฟ สามารถปรับตัวได้อย่างง่ายดาย ผู้ใช้งานสามารถเลือกแบบโครงสร้างของเลนส์โปรเกรสซีฟที่เหมาะสมกับตัวเองได้ โดยมีให้เลือกถึง 3 รูปแบบได้แก่

1.Lifestyle 3 Indoor เน้นให้การมองเห็นในระยะใกล้ที่กว้างและสบายตามากกว่า
2.Lifestyle 3 Urban ให้พื้นที่การมองเห็นเท่ากันทั้งระยะไกล ระยะกลาง ระยะใกล้
3.Lifestyle 3 Outdoor เน้นให้การมองเห็นระยะไกลที่กว้างและชัดเจนมากกว่า

เทคโนโลยีหลักในเลนส์โปรเกรสซีฟ Hoyalux iD Lifestyle 3

 • Binocular Harmonisation ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองภาพด้านลึกและช่วยเพิ่มความสบายของระบบการมองภาพสองตา
 • Position of Wear คำนึงถึงตำแหน่งของกรอบแว่นเมื่อสวมใส่จริงเพื่อการมองเห็นที่รู้สึกสบายตายิ่งขึ้น
 • Auto Adjust มีการจัดพื้นที่ใช้งานของเลนส์ให้ตรงกับดวงตาโดยอัตโนมัติ เพื่อให้พื้นที่การมองคมชัดทุกระยะ
 • View Xpansion เพิ่มพื้นที่การมองเห็นบริเวณด้านข้างของเลนส์
 • Stable View Enhancer ลดการสั่นไหวของภาพ เหมาะสำหรับคนที่ทำกิจกรรมต้องเคลื่อนไหวบ่อยๆ
 • Integrated Double Surface Design ลดการกวาดตาจากระยะไกลมาระยะใกล้ และเพิ่มพื้นที่การใช้งานมากขึ้น

Hoyalux iD Lifestyle 3 เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีความกังวลต่อการปรับตัวในการใช้เลนส์โปรเกรสซีฟ
 • ผู้ที่ต้องการเลือกหรือเน้นโซนการมองเห็นในระยะไกล หรือ ระยะใกล้ มากเป็นพิเศษ
 • ผู้ที่ใช้กรอบแว่นตาที่มีรูปทรงที่โดดเด่นและแตกต่างจากลักษณะกรอบแว่นตาทั่วไป
 • ผู้ที่ปัญหาสายตามาก และมีความสลับซับซ้อนสูง เช่น ค่าสายตาสองข้างมีปริมาณต่างกันมาก หรือ มีสายตาเอียงปริมาณสูง

hoya balansis

3.Hoyalux iD Lifestyle Balansis

ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้สวมใส่เลนส์โปรเกรสซีฟครั้งแรก

เลนส์โปรเกรสซีฟ Hoyalux iD Lifestyle Balansis ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงความสบายตาแก่ผู้ที่สวมใส่ จึงสามารถใส่ทำกิจกรรมได้อย่างมั่นใจตลอดทั้งวัน 

เทคโนโลยีหลักในเลนส์โปรเกรสซีฟ Hoyalux iD Lifestyle Balansis

 • Auto Adjust มีการจัดพื้นที่ใช้งานของเลนส์ให้ตรงกับดวงตาโดยอัตโนมัติ เพื่อให้พื้นที่การมองคมชัดทุกระยะ
 • View Xpansion เพิ่มพื้นที่การมองเห็นบริเวณด้านข้างของเลนส์
 • Stable View Enhancer ลดการสั่นไหวของภาพ เหมาะสำหรับคนที่ทำกิจกรรมต้องเคลื่อนไหวบ่อยๆ
 • Integrated Double Surface Design ลดภาพบิดเบือนและให้ตำแหน่งศีรษะที่เป็นธรรมชาติเมื่ออ่านหนังสือ

Hoyalux iD Lifestyle Balansis เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีความต้องการใช้เลนส์โปรเกรสซีฟครั้งแรกแต่มีความกังวลว่าจะปรับตัวไม่ได้
 • ผู้ที่มีปริมาณค่าสายตาปริมาณมาก เช่นมีค่าสายตาสั้น-ยาว-เอียง รวมถึงสายตายาวตามวัยปริมาณมาก
 • ผู้ที่มีระยะการอ่านหนังสือที่มากกว่าหรือน้อยกว่าระยะปกติ(40 เซนติเมตร)

dynamic premium

4.Hoyalux Dynamic Premium

เลนส์โปรเกรสซีฟที่โดดเด่นด้วยโครงสร้างการใช้งานที่ดีให้มุมมองการมองเห็นได้ชัดเจนในทุกระยะการมอง

เทคโนโลยีหลักในเลนส์โปรเกรสซีฟ Dynamic Premium

 • Stable View ช่วยลดอาการสั่นไหวของภาพเมื่อมีการเคลื่อนไหว
 • Power Optimiser เพิ่มความสมดุลย์การมองเห็นง่ายต่อการเปลี่ยนระยะการมองจากระยะไกลมาระยะใกล้ และให้มุมมองที่กว้างเพียงพอต่อการใช้งาน
 • Variable Inset การคำนวณลักษณะการเหลือบตาโดยใช้ ค่าสายตามองไกลและค่าสายตาอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มความสบายในการใช้งาน
 • ใช้ Aspheric ดีไซน์ช่วยเพิ่มลานสายตาในการมองในระยะไกลกว้างมากขึ้น
 • ผสานด้วยเทคโนโลยี Atoric ขจัดปัญหาค่าสายตาคลาดเคลื่อนจากโซนการมองไกลมามองในระยะใกล้
 • ใช้การคำนวณคำนึงถึง Listing Laws ช่วยลดการบิดเบือนของภาพบริวเณด้านข้าง
 • ใช้เทคโนโลยีการขัดผิวเลนส์แบบฟรีฟอร์มแบ็คเซอร์เฟซให้ความละเอียดในระดับไมครอน

Hoyalux Dynamic Premium เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีกิจกรรมที่ต้องมีการเคลื่อนไหวมากๆ
 • ผู้ที่มีความสนใจในการทดลองใส่เลนส์โปรเกรสซีฟครั้งแรก
 • ผู้ที่ต้องการเลนส์โปรเกรสซีฟที่ปรับตัวไม่ยาก ง่ายต่อการใช้งาน และให้มุมมองที่กว้างเพียงพอต่อการใช้งาน
 • ผู้ที่มีเริ่มมีภาวะสายตายาวตามวัย และมีปริมาณสายตา สั้น-ยาว-เอียง ไม่มาก

dynamic summit

5.Hoyalux Dynamic Summit

เลนส์โปรเกรสซีฟที่ให้ความสบายตา ง่ายต่อการเปลี่ยนระยะการมองจากระยะไกล ไประยะใกล้

เทคโนโลยีหลักในเลนส์โปรเกรสซีฟ Dynamic Summit

 • Variable Inset การคำนวณลักษณะการเหลือบตาโดยใช้ ค่าสายตามองไกลและค่าสายตาอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มความสบายในการใช้งาน
 • ใช้ Aspheric ดีไซน์ช่วยเพิ่มลานสายตาในการมองในระยะไกลกว้างมากขึ้น
 • ผสานด้วยเทคโนโลยี Atoric ขจัดปัญหาค่าสายตาคลาดเคลื่อนจากโซนการมองไกลมามองในระยะใกล้
 • ใช้การคำนวณคำนึงถึง Listing Laws ช่วยลดการบิดเบือนของภาพบริวเณด้านข้าง
 • ใช้เทคโนโลยีการขัดผิวเลนส์แบบฟรีฟอร์มแบ็คเซอร์เฟซให้ความละเอียดในระดับไมครอน

Hoyalux Dynamic Summit เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีความสนใจในการทดลองใส่เลนส์โปรเกรสซีฟครั้งแรก
 • ผู้ที่มีเริ่มมีภาวะสายตายาวตามวัย และมีปริมาณสายตา สั้น-ยาว-เอียง ไม่มาก

amplitude plus

6.Hoyalux Amplitude Plus

เลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพ มาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น ราคาย่อมเยา

เทคโนโลยีหลักในเลนส์โปรเกรสซีฟ Amplitude Plus

 • ใช้ Aspheric ดีไซน์ช่วยเพิ่มลานสายตาในการมองในระยะไกลกว้างมากขึ้น
 • ผสานด้วยเทคโนโลยี Atoric ขจัดปัญหาค่าสายตาคลาดเคลื่อนจากโซนการมองไกลมามองในระยะใกล้
 • ใช้การคำนวณคำนึงถึง Listing Laws ช่วยลดการบิดเบือนของภาพบริวเณด้านข้าง
 • ใช้เทคโนโลยีการขัดผิวเลนส์แบบฟรีฟอร์มแบ็คเซอร์เฟซให้ความละเอียดในระดับไมครอน

 Hoyalux Amplitude Plus เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีความสนใจในการทดลองใส่เลนส์โปรเกรสซีฟครั้งแรก
 • ผู้ที่มีเริ่มมีภาวะสายตายาวตามวัย และมีปริมาณสายตา สั้น-ยาว-เอียง ไม่มาก