เลนส์โปรเกรสซีฟ Rodenstock B.I.G. NORM™

เลนส์โปรเกรสซีฟ Rodenstock B.I.G. NORM™

Rodenstock B.I.G. NORM™ คืออะไร มีดีอย่างไร?

Rodenstock BIG Norm

B.I.G. NORM™ คือมาตรฐานใหม่ในการผลิตเลนส์

ด้วยการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาคำนวณหาค่าความสัมพันธ์เชิงข้อมูลจากฐานข้อมูลดวงตาจริงของมนุษย์ที่ทางโรเด้นสต๊อกเก็บสะสมรวบรวมไว้มากกว่า 500,000 ชุด จากการเก็บชุดข้อมูลการตรวจวัดสายตาโดยเครื่อง DNEye® Scanner ตั้งแต่ในปี 2018 

ด้วยฐานข้อมูลของดวงตามนุษย์ที่มากที่สุดในวงการอุตสาหกรรมเลนส์ผสมผสานไปกับเทคโนโลยี AI เฉพาะของโรเด้นสต๊อกนำไปสู่การผลิตเลนส์แว่นตาที่ให้ความแม่นยำในระดับใกล้เคียงกับดวงตามนุษย์จริง เราเรียกเลนส์ในกลุ่มนี้ว่า B.I.G. NORM™

เลนส์โปรเกรสซีฟ Rodenstock B.I.G. NORM™ ถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

1.Rodenstock Impression B.I.G. NORM™

เลนส์โปรเกรสซีฟในกลุ่ม Impression B.I.G. NORM™ มีจุดเด่นด้วยเทคโนโลยีหลัก 2 ตัว

 • Design Technology คุณสมบัติที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกโครงสร้างของเลนส์โปรเกรสซีฟให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ต่างๆของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น ชอบใช้สายตาสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง หรือชอบใช้สายตาสำหรับการมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือใช้สายตาในทุกกิจกรรม ผู้ใช้งานสามารถออกแบบโครงสร้างได้เองในระดับความละเอียด 0.1 mm/step เพื่อให้ได้เลนส์โปรเกรสซีฟที่สมบูรณ์แบบตามความต้องการของแต่ละบุคคล
 • Individual Parameter คือการนำค่าพารามิเตอร์ของกรอบแว่นตาในขณะสวมใส่บนใบหน้าไปใช้คำนวณและออกแบบโครงสร้างของเลนส์โปรเกรสซีฟ 

โดยค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวจะประกอบไปด้วย 

frame parameter
 1. มุมเทหน้าแว่นตาที่งุ้มเข้าหาแก้ม (Pantoscoptic Tilt)
 2. ความโค้งหน้าแว่นตาในขณะสวมใส่บนใบหน้า (Faceform Angle)
 3. ความห่างระหว่างผิวหลังเลนส์จนถึงผิวกระจกตา (Corneal Vertex Distance)

  ผลลัพธ์จากการนำค่าพารามิเตอร์ไปใช้ในการผลิตเลนส์จะช่วยให้ผู้สวมใส่สัมผัสถึงมุมมองการใช้งานที่กว้างขึ้น ปรับตัวกับเลนส์โปรเกรสซีฟได้อย่างรวดเร็ว หมดข้อจำกัดในการเลือกใช้กรอบที่มักเป็นปัจจัยสำคัญต่อการใช้เลนส์โปรเกรสซีฟ

  Rodenstock Impression

  Rodenstock Impression B.I.G. NORM™ เหมาะสำหรับ

  1. ผู้ที่ชื่นชอบกรอบแว่นตาที่รูปทรงแฟชั่น ขนาดและสัดส่วนของกรอบแว่นตามีรูปทรงที่แตกต่างจากกรอบรูปทรงทั่วไป เช่นแว่นทรงสปอร์ตที่มีหน้าแว่นตามีความโค้งมากกว่าปกติ 
  2. ผู้ที่มีขนาดโครงหน้าที่กว้างและเล็กกว่าปกติ ส่งผลให้มีความห่างระหว่างจุดโฟกัสระหว่างตาขวากับตาซ้ายมีขนาดกว้างหรือแคบกว่าปกติ หรือมีขนาดที่ไม่สมดุลย์กัน
  3. ผู้ที่มีค่าสายตาที่มีปริมาณมากและมีความสลับซับซ้อน เช่นมีค่าสายตาเอียงปริมาณมาก ค่าสายตาในตาขวาและตาซ้ายแตกต่างกันมากเกินไป หรือในผู้ที่มีค่าสายตายาวตามวัยปริมาณมาก
  4. ผู้ที่มีความสนใจในการสวมใส่เลนส์โปรเกรสซีฟแต่กังวลในเรื่องการปรับตัว

   2.Rodenstock Multigressiv B.I.G. NORM™

  เลนส์โปรเกรสซีฟในกลุ่ม Multigressiv B.I.G. NORM™ มีจุดเด่นด้วยเทคโนโลยีหลัก2ตัวคือ 

  • เทคโนโลยี Power Customization ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่คำนวณโครงสร้างของเลนส์โปรเกรสซีฟจากตัวแปรจริงจากผู้สวมใส่ได้แก่ ค่าสายตา ค่าสายตาสำหรับอ่านหนังสือ ค่าความห่างของจุดโฟกัสระหว่างตาขวากับตาซ้าย(PD) ค่าพารามิเตอร์ของกรอบแว่นในรูปทรงมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ใส่ได้มุมมองการมองเห็นที่ดีที่สุด  
  • เทคโนโลยี PD Optimize Inset คือการนำค่าความห่างของจุดโฟกัสระหว่างตาขวากับตาซ้าย(PD) มาใช้เพื่อคำนวณหาลักษณะการเหลือบตาของแต่ละคนเพื่อให้พื้นที่การมองเห็นในระยะใกล้และระยะกลางกว้างขึ้น

  Rodenstock Multigressiv

  Rodenstock Multigressiv B.I.G. NORM™ เหมาะสำหรับ

  1. ผู้ที่มีขนาดโครงหน้าที่กว้างและเล็กกว่าปกติ ส่งผลให้มีความห่างระหว่างจุดโฟกัสระหว่างตาขวากับตาซ้ายมีขนาดกว้างหรือแคบกว่าปกติ หรือมีขนาดที่ไม่สมดุลย์กัน
  2. ผู้ที่มีค่าสายตาที่มีปริมาณมากและมีความสลับซับซ้อน เช่นมีค่าสายตาเอียงปริมาณมาก ค่าสายตาในตาขวาและตาซ้ายแตกต่างกันมากเกินไป หรือในผู้ที่มีค่าสายตายาวตามวัยปริมาณมาก
  3. ผู้ที่มีความสนใจในการสวมใส่เลนส์โปรเกรสซีฟแต่กังวลในเรื่องการปรับตัว

  3.Rodenstock Progressiv B.I.G. NORM™

  เลนส์โปรเกรสซีฟในกลุ่ม Progressiv B.I.G. NORM™ ได้นำเทคโนโลยี Sperical Optimization มาใช้โดยจุดเด่นของเทคโนโลยีนี้คือจำนวนแม่พิมพ์ที่นำมาใช้ในการผลิตมีให้เลือกถึง 20 ความโค้งผิว ผู้ใช้งานสามารถเลือกความโค้งผิวเลนส์ให้เหมาะกับกรอบแว่นได้อย่างอิสระโดยไม่กระทบต่อคุณภาพการมองเห็น ทำให้ตัวเลนส์สามารถใส่เข้ากับกรอบแว่นตาได้อย่างลงตัวและดูสวยงาม

  Rodenstock Progressiv

  Rodenstock Progressiv B.I.G. NORM™ เหมาะสำหรับ

  1. ผู้ที่มีค่าสายตาปริมาณไม่มาก เหมาะสำหรับผู้ที่มีสายตาสั้นหรือสายตายาว และในผู้ที่มีค่าสายตายาวตามวัยในปริมาณไม่มาก
  2. ผู้ที่มีความสนใจในการทดลองใช้เลนส์โปรเกรสซีฟ

  เปรียบเทียบคุณสมบัติและมุมมองของเลนส์โปรเกรสซีฟแต่ละรุ่นของ Rodenstock B.I.G. NORM™ 

  Rodenstock Impression vs Multigressiv
  Rodenstock Impression B.I.G. NORM™ vs Rodenstock Multigressiv B.I.G. NORM™
  Rodenstock Multigressiv vs Progressiv
  Rodenstock Multigressiv B.I.G. NORM™ vs Rodenstock Progressiv B.I.G. NORM™
  Rodenstock Progressiv vs conventional
  Rodenstock Progressiv B.I.G. NORM™ vs เลนส์โปรเกรสซีฟทั่วไป