รีวิว เลนส์ชั้นเดียว Carl Zeiss Single Vision Superb

ในบทความนี้จะมารีวิวเลนส์ single vision หรือที่เรียกว่าเลนส์ชั้นเดียว โดยในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีในการผลิตเลนส์ชั้นเดียวได้มีการพัฒนาให้เพิ่มสูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็น ความละเอียดในการขัดเลนส์ด้วยเทคโนโลยี freeform ทำให้เลนส์ที่ได้มีความคมชัดเพิ่มขึ้นรวมถึงการนำค่าพารามิเตอร์ของกรอบแว่นตามาใช้คำนวณก่อนการผลิต เพื่อเพิ่มมุมมองการมองเห็นโดยการลดภาพบิดเบือนต่างๆให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

และด้วยเทคโนโลยี freeform ที่ใช้ในการผลิตร่วมกับการนำค่าพารามิเตอร์ของกรอบแว่นตาค่าพารามิเตอร์ของกรอบแว่นตาคืออะไร มาร่วมคำนวณทำให้สามารถผลิตเลนส์ที่สามารถทลายข้อจำกัดของเลนส์ชั้นเดียวที่เป็นการผลิตแบบทั่วไปหรือ conventional ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของเลนส์ที่ลดลงในกรณีที่ผู้สวมใส่มีปริมาณค่าสายตามากๆ เช่นในรายที่มีสายตาเอียงมากๆ

เลนส์ที่จะนำมารีวิวในวันนี้คือ Carl Zeiss Single Vision รุ่น Superb ซึ่งเป็นเลนส์ที่ใช้เทคโนโลยี การผลิตแบบ freeform โดยสำหรับขั้นตอนในการผลิตเลนส์ freeform ชิ้นนึงจำเป็นจะต้องนำข้อมูลของผู้สวมใส่มาใช้ในการออกแบบได้แก่ ค่าสายตาสั้น-ยาว ค่าสายตาเอียง แกนองศาของสายตาเอียง ความห่างของจุดโฟกัสตาดำ ความสูงของจุดโฟกัสตาดำ ค่าพารามิเตอร์ของกรอบแว่นตาในขณะสวมใส่ และนำข้อมูลเหล่านี้มาคำนวณและออกแบบการผลิต (เลนส์freeform ทุกคู่จะจำเป็นต้องมีข้อมูลผู้สวมใส่ก่อนผลิตเสมอ) เพื่อให้ได้โครงสร้างเลนส์ที่ดีที่สุด เมื่อซอฟต์แวร์คำนวณโครงสร้างเสร็จของเลนส์เสร็จสมบูรณ์ จึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการผลิตโดยกระบวนการขัดเลนส์ความละเอียดสูงโดยเครื่อง CNC Freeform

 

Carl Zeiss Single Vision รุ่น Superb จำแนกออกเป็นรุ่นย่อยได้ 2 รุ่นย่อยตามลักษณะของกรอบแว่นตา

1.Superb เหมาะสำหรับกรอบแว่นตาี่ความโค้งหน้าแว่น 6.5 องศา(หน้าแว่นค่อนข้างโค้งโอบเข้าใบหน้า)

2.Superb Asiana เหมาะสำหรับหน้าแว่นที่มีความโค้งหน้าแว่นต่ำ 0-2 องศา(หน้าแว่นค่อนข้างตรงพบได้ในแว่นตาชนิด Asia Fit)

ลักษณะของกรอบแว่นตาที่เราเลือกตามชนิดข้างต้นจะถูกนำไปคำนวณเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าสายตาเพียงอย่างเดียว เพื่อทำการคำวณชดเชยค่าสายตาที่จะมีการคลาดเลื่อน เนื่องจากลักษณะของกรอบแว่นตาต่างๆที่มีความหลากหลายในรูปทรง ทำให้ผู้สวมใส่จะได้มุมมองการมองเห็นที่กว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีค่าสายตาสูงๆ (ปริมาณค่าสายตายิ่้งมาก Distortion ในเลนส์ก็จะสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวส่งผลต่อ Visual field หรือมุมมองของเลนส์ชิ้นนั้นแคบลง) 

โดยเลนส์ Carl Zeiss Single Vision รุ่น Superb สามารถที่จะรองรับค่าสายตาที่สูงๆและมีความสลับซับซ้อนเช่น ค่าสายตาสั้นยาวสูงๆ ค่าสายตาเอียงมากๆ โดยสามารถรองรับค่าสายตาสั้นสูงสุดได้ถึง -20.00 D (สายตาสั้นสองพัน) สายตายาว +16.00 D (สายตายาวหนึ่งพันหกร้อย) สายตาเอียง -6.00 D (สายตาเอียงรองรับได้สูงสุดถึงหกร้อย) สำหรับรุ่น index 1.74

รีวิวกรณีตัวอย่าง

ค่าสายตา

R -2.75 -0.50*180 (สายตาสั้น -2.75 สายตาเอียง -0.50 องศาเอียง 180)
L -2.00 -0.50*160 (สายตาสั้น -2.00 สายตาเอียง -0.50 องศาเอียง 160)


PD R 29.5 (ความห่างตาดำจากจุดกึ่งกลางสันจมูกมาจุดโฟกัสตาขวา 29.5 มิลลิเมตร)
PD L 31.5 (ความห่างตาดำจากจุดกึ่งกลางสันจมูกมาจุดโฟกัสตาซ้าย 30.5 มิลลิเมตร)

กรอบแว่นตา Vycoz made in korea

Frame Parameter
Pantoscopic tilt 5 องศา (ค่ามุมเทหน้าแว่น 5 องศา)
Faceform angle 2 องศา ( ค่าความโค้งหน้าแว่น 2 องศา)
Cornea vertex distance 11 มิลลิเมตร (ค่าความห่างจากกระจกตาถึงผิวเลนส์ด้านหลัง  11 มิลลิเมตร)

ทำไมถึงเลือกจ่ายเลนส์รุ่น  Carl Zeiss Single Vision รุ่น Superb ?

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาคือ ลักษณะของกรอบแว่นตาและความต้องการของผู้สวมใส่ที่ต้องคุณภาพการมองเห็นที่คมชัด

1.เลนส์ Carl Zeiss Single Vision รุ่น Superb มีลักษณะในการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี freeform ซึ่งจะช่วยส่งเสริมในความละเอียดของค่าสายตาทำให้ได้ค่าสายตาที่เที่ยงตรง ทำให้ได้คุณภาพของภาพที่ชัดเจนและคมชัด 

2.ลักษณะของกรอบหรือ Frame Parameter มีมุมเทหน้าแว่นที่ค่อนข้างน้อย อยู่ที่ 5 องศา(มุมเทหน้าแว่นมาตรฐานควรอยู่ที่ 7-8 องศา)และความโค้งหน้าแว่นขณะสวมใส่ค่อนข้างต่ำอยู่ที่ 2 องศา (ความโค้งหน้าแว่นมาตรฐานอยู่ที่ 5 องศา) Carl Zeiss Single Vision รุ่น Superb สามารถที่จะระบุเป็นชนิด Asiana รองรับลักษณะกรอบที่มีความโค้งหน้าแว่นต่ำหรือแว่นหน้าตรงได้ สามารถที่รองรับมุมเทหน้าและระยะห่างจากกระจกตาถึงผิวเลนส์ด้านหลังได้อย่างอิสระ ทำให้ลักษณะกรอบไม่เป็นอุปสรรคต่อคุณภาพการมองเห็น และยังได้มุมมองที่ดีเยี่ยมครับผม


You may also like

ดูทั้งหมด
Example blog post
Example blog post
Example blog post