เลนส์ชั้นเดียว(Single vision lens)

เลนส์ชั้นเดียว(Single vision lens)

  • เลนส์ชั้นเดียวคือเลนส์ที่ภายในชิ้นเลนส์นั้นมีจุดโฟกัสเพียง1จุด โดยจุดโฟกัสจะอยู่จุดกึ่งกลางของชิ้นเลนส์
  • ในหนึ่งชิ้นเลนส์นั้นจะมีกำลังค่าสายตาอยู่เพียง 1 ค่าสายตา 
  • ยกตัวอย่างเช่นเลนส์แก้ไขสายตาสั้นปริมาณ -2.00 D เมื่อเรานำเลนส์นั้นมาวัดค่าไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนของชิ้นเลนส์ก็จะมีปริมาณอยู่ที่ -2.00 D เหมือนกัน
  • เลนส์ชั้นเดียวจึงเหมาะกับผู้ที่ภาวะสายตาสั้น ยาว เอียง หรือผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 38 ปีซึ่งยังไม่มีปัญหาสายตายาวตามวัยมารบกวนการมองเห็นในระยะใกล้

Q:แล้วผู้ที่มีอายุมากกว่า 38 ปีและมีภาวะสายตายาวตามวัยแล้วสามารถใช้เลนส์ชั้นเดียวได้มั๊ย?

A:สามารถใช้ได้แต่เนื่องมาจากว่าผู้ที่อายุมากกว่า 38 ปี จะเริ่มมีภาวะสายตายาวตามวัยมารบกวนโดยจะทำให้ค่าสายตาในภาวะมองไกลและกับค่าสายตาสำหรับมองใกล้เป็นคนละค่ากัน เลนส์ชั้นเดียวที่มีกำลังค่าสายตาอยู่เพียงแค่1ค่าสายตาต่อ1ชิ้นเลนส์จึงสามารถแก้ไขได้เพียง1สภาวะ ผู้ใช้งานจำเป็นต้องเลือกว่ากรอบแว่นที่นำมาตัดเลนส์นั้นจะนำมาแก้ไขปัญหาสายตาที่ระยะอะไร ระหว่างแก้ไขให้มองในระยะไกลชัดหรือแก้ไขให้มองในระยะใกล้ชัด

Singlevision

ดังนั้นผู้ใช้งานอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีแว่นมากกว่า 1 อัน โดยแบ่งเป็นแว่นสำหรับมองในระยะไกลกับแว่นเพื่อใช้สำหรับมองในระยะใกล้

ข้อดี 

  1. เนื่องจากมีค่าสายตาเพียงค่าสายตาเดียวในชิ้นเลนส์จึงเป็นเลนส์ที่ให้ความคมชัดมากกว่าเลนส์ชนิดอื่น
  2. ให้มุมมองที่กว้าง
  3. ใช้งานง่าย ปรับตัวง่าย
  4. ราคาเริ่มต้นย่อมเยา

ข้อเสีย

  1. ในผู้ที่มีภาวะสายตายาวตามวัยแล้วสามารถมองได้เพียงระยะการใช้งานเพียงระยะเดียวโดยต้องเลือกว่าจะใช้งานสำหรับมองในระยะไกลหรือใช้งานในระยะใกล้ 
  2. ต้องคอยถอด สลับ หรือเปลี่ยนแว่นตา ในขณะทำงานหรือเปลี่ยนระยะการมอง

You may also like

ดูทั้งหมด
Example blog post
Example blog post
Example blog post