เลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติ (stock)

เลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติ (stock)

  ตัวกรอง


   เลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติคือเลนส์ที่มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนสีผิวเลนส์ให้มีความเข้มขึ้นเป็นเสมือนเลนส์กันแดดได้อัตโนมัติเมื่อตัวเลนส์สัมผัสกับรังสียูวีในขณะออกกลางแจ้ง และจะกลับมาเป็นเลนส์ใสปกติ เมื่อกลับเข้าสู่ที่ร่มหรือในสภาวะที่ปราศจากรังสียูวี เลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติจะมีคุณสมบัติในการปกป้องดวงตาจากรังสียูวีและแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์ดิจิตอล รวมถึงยังเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการดวงตาสู้แสงไม่ไหว หรือผู้ที่มีลักษณะการทำงานที่ต้องทำงานกลางแจ้งบ่อยๆ

    

   เลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติในกลุ่ม (Stock) มีโครงสร้างเลนส์ให้พิจารณา 3 โครงสร้าง

   1.Double Aspherical / Bi-Aspherical / Free-Form
   โครงสร้างเลนส์ได้รับการปรับปรุงเป็นโครงสร้างแบบ Aspherical ทั้งผิวหน้าและผิวหลังของเลนส์ ผลลัพธ์คือทำให้เลนส์มีความบางสูงสุด ช่วยลดภาพบิดเบือนได้อย่างดีเยี่ยม มุมมองการมองเห็นสามารถมองได้อย่างเป็นธรรมชาติ

   2.Aspherical 
   โครงสร้างเลนส์แบบ Aspherical มีการปรับผิวเลนส์ด้านหน้าให้มีความบางมากขึ้น ช่วยลดภาพบิดเบือนที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณขอบเลนส์ ช่วยให้ผู้สวมใส่ได้รับมุมมองการมองเห็นเพิ่มขึ้น

   3.Spherical 
   โครงสร้างเลนส์ชนิดมาตรฐาน เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นการสวมใส่แว่นตาหรือยังมีค่าสายตาไม่มาก