เลนส์ชั้นเดียว (Stock)

ชนิดของเลนส์ชั้นเดียวในกลุ่ม Stock

Q : เลนส์ชั้นเดียวเหมาะกับใครและการใช้งานแบบไหน

A : เลนส์ชั้นเดียวเหมาะกับผู้ใช้งานที่มีอายุน้อยกว่า 38 ปี หรือในกรณีผู้ใช้งานที่มีอายุมากกว่า 38 ปีจะเป็นผู้ที่เริ่มมีสายตายาวมารบกวนทำให้เริ่มมีปัญหาในการมองในระยะใกล้ๆหรือตัวอักษรขนาดเล็ก อาจจำเป็นต้องเลือกว่าเราต้องการใช้งานแว่นตาสำหรับมองในระยะใกล้หรือใช้มองในระยะไกล อย่างใดอย่างหนึ่ง

Q : เลนส์ชั้นเดียวคืออะไร

A : เลนส์ชั้นเดียวหรือเลนส์ Single Vision Lens คือเลนส์ที่ในชิ้นเลนส์หนึ่งชิ้นเลนส์กลมๆนั้นจะประกอบไปด้วยค่าสายตาอยู่เพียงค่าสายตาเดียว เช่น เลนส์ชั้นเดียวค่าสายตา -2.00 D หากนำเอาไปเข้าเครื่องวัดค่าเลนส์ ไม่ว่าเราจะวัด ณ ตำแหน่งไหนของชิ้นเลนส์ ค่าที่แสดงออกมาก็คือ -2.00 D เท่ากัน

 

Q : เลนส์(Stock) หมายถึงอะไร

A : เลนส์สายตาที่ทางบริษัทผู้จัดจำหน่ายเลนส์ได้ทำการผลิตไว้และเก็บสต๊อกไว้ก่อนแล้ว และพร้อมจัดจำหน่ายทันทีที่มีการสั่งซื้อจากผู้บริโภค 

Q : เลนส์ชั้นเดียวในกลุ่ม Stock มีกี่ประเภท

A : โครงสร้างของเลนส์ชั้นเดียวในกลุ่ม Stock ถูกแบ่งออกเป็น 3 โครงสร้างหลัก

1.Double Aspherical / Bi-Aspherical
โครงสร้างเลนส์ได้รับการปรับปรุงเป็นโครงสร้างแบบ Aspherical ทั้งผิวหน้าและผิวหลังของเลนส์ ผลลัพธ์คือทำให้เลนส์มีความบางสูงสุด ช่วยลดภาพบิดเบือนได้อย่างดีเยี่ยม มุมมองการมองเห็นสามารถมองได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

2.Aspherical 
โครงสร้างเลนส์แบบ Aspherical มีการปรับผิวเลนส์ด้านหน้าให้มีความบางมากขึ้น ช่วยลดภาพบิดเบือนที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณขอบเลนส์ ช่วยให้ผู้สวมใส่ได้รับมุมมองการมองเห็นเพิ่มขึ้น

3.Spherical 
โครงสร้างเลนส์ชนิดมาตรฐาน เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นการสวมใส่แว่นตาหรือยังมีค่าสายตาไม่มาก 


Q : ข้อดีและข้อเสียของเลนส์ชั้นเดียวมีอะไรบ้าง

A : ข้อดีของเลนส์ชั้นเดียว

  1. เนื่องจากมีค่าสายตาเพียงค่าสายตาเดียวในชิ้นเลนส์จึงเป็นเลนส์ที่ให้ความคมชัดมากกว่าเลนส์ชนิดอื่น
  2. ให้มุมมองที่กว้าง
  3. ใช้งานง่าย ปรับตัวง่าย
  4. ราคาเริ่มต้นย่อมเยา

      ข้อเสียของเลนส์ชั้นเดียว

  1. ในผู้ที่มีภาวะสายตายาวตามวัยแล้วสามารถมองได้เพียงระยะการใช้งานเพียงระยะเดียวโดยต้องเลือกว่าจะใช้งานสำหรับมองในระยะไกลหรือใช้งานในระยะใกล้
  2. ต้องคอยถอด สลับ หรือเปลี่ยนแว่นตา ในขณะทำงานหรือเปลี่ยนระยะการมอง