เลนส์แว่นตาเฉพาะบุคคล

เลนส์แว่นตาเฉพาะบุคคล
เลนส์แว่นตาเฉพาะบุคคลคืออะไร

เลนส์แว่นตาที่ให้ค่าสายตาที่ให้ความแม่นยำสูงและมีความเฉพาะเจาะจงสำหรับดวงตาของเราอย่างแท้จริง เปรียบเสมือนลายนิ้วมือของแต่ละคนที่ล้วนแตกต่างและไม่เหมือนใคร

ทำไมถึงต้องใช้เลนส์แว่นตาเฉพาะบุคคล?

Q : การวัดสายตาประกอบแว่นในทุกวันนี้ ยังไม่ใช่เลนส์สายตาเฉพาะบุคคลอย่างไร ในเมื่อค่าสายตาที่เราตัดในแว่นก็เป็นค่าสายตาของเราที่วัดได้ตามจริง 

การตอบคำถามดังกล่าวต้องขอท้าวความถึง กระบวนการและขั้นตอนของการตัดแว่นให้ทราบดังนี้ว่า

โดยปกติถ้าหากเราต้องการจะตัดแว่นคู่หนึ่ง สิ่งที่เราต้องเจอคือการเข้ารับการตรวจวัดสายตา ยกตัวอย่างเช่น ตรวจพบว่าเรามีค่าสายตาสั้น -3.00 D ตามขั้นตอนแล้วทางแลปก็จะดำเนินการผลิตเลนส์ที่มีค่าสายตา -3.00 D  และนำเลนส์ชิ้นนั้นมาประกอบเข้ากับตัวแว่น เราก็จะได้แว่นที่เราสั่งทำมาใช้งาน เป็นอันจบขั้นตอน

แต่รู้หรือไม่ว่า มีตัวแปรหลายตัวแปรมากมายที่ส่งผลต่อการบิดเบือนของค่าสายตาที่เมื่อเรานำเลนส์ -3.00 D มาใช้งานจริงแล้วพบว่าเกิดความคลาดเคลื่อนบางอย่างที่ทำให้เราเห็นภาพได้ไม่ชัดและเกิดความไม่สบายในขณะสวมใส่แว่นตา

 ตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อความคลาดเคลื่อน ได้แก่

1.ตัวแปรที่เกิดขึ้นจากลักษณะกายภาพของดวงตาของเราเอง ยกตัวอย่างเช่นขนาดรูม่านตา ความยาวของกระบอกตา ช่องลึกช่วงหน้าม่านตา ที่ล้วนแล้วไม่มีทางเหมือนกัน

2.ตัวแปรที่เกิดขึ้นลักษณะของกรอบแว่นตาที่เรานำเลนส์แว่นมาประกอบในแว่นตา ไม่ว่าจะเป็นมุมโค้งหน้าแว่น ระยะห่างจากเลนส์กับผิวกระจกตา มุมงุ้มเข้าหาแก้มของแว่นตา องค์ประกอบเหล่านี้เราเรียกว่า Position of Wear 

ความคลาดเคลื่อนจากองค์ประกอบทั้งสองอย่างข้างต้นเป็นปัจจัยที่ทำให้ มุมมองลานสายตา ความคมชัด และความสบายในการใช้งานลดถอยลง

เลนส์แว่นตาเฉพาะบุคคลจึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อนดังกล่าว และมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพในการมองเห็นที่สูงที่สุด

เลนส์แว่นตาเฉพาะบุคคลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

1.เลนส์แว่นตาเฉพาะบุคคลที่ใช้ค่าไบโอเมตริกหรือค่าทางกายภาพของดวงตา 
กล่าวคือการนำค่าพารามิเตอร์กว่า 80 พารามิเตอร์ภายในดวงตามาใช้ในการออกแบบเลนส์สายตา ค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวยกตัวอย่างได้แก่ ขนาดรูม่านตา ความยาวของกระบอกตา ช่องลึกช่วงหน้าม่านตา เป็นต้น จากนั้นค่อยนำข้อมูลพารามิเตอร์ที่วัดได้ส่งตรงเข้าสู่กระบวนการผลิตเลนส์สายตา เพื่อให้ได้เลนส์สายตาที่ให้ความแม่นยำสูงและตรงตามลักษณะไบโอเมตริกของดวงตาแต่ละดวงโดยเฉพาะ 

Rodenstock DNEye Scanner

การเก็บค่าพารามิเตอร์ของดวงตาได้จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า DNEye® Scanner ในการตรวจวัด

Rodenstock DNEye scanner
ตัวอย่างค่าพารามิเตอร์ต่างๆของดวงตาที่ถูกตรวจวัดโดย Rodenstock DNEye Scanner
Rodenstock DNEye Scanner

ผลิตภัณฑ์เลนส์แว่นตาที่ได้นำค่าไบโอเมตริกหรือค่าทางกายภาพของดวงตามาใช้ในการออกแบบเลนส์แว่นตามีชื่อเรียกว่า Biometric Intelligent Glasses หรือแว่นตาอัจฉริยะไบโอเมตริกซ์ (BIG) โดยมีชุดซีรีย์ของผลิตภัณฑ์ชื่อว่า B.I.G. EXACT™

ผลลัพธ์จากผลสำรวจโดยลูกค้าชาวสวิสเซอร์แลนด์จำนวน 283 คน กว่า 90% สัมผัสได้ว่า
92% สัมผัสได้ถึงการมองเห็นที่คมชัดกว่าเดิม *
88% รู้สึกสบายตามากขึ้นเมื่อเทียบกับแว่นเดิมที่เคยใส่ *
84% รับรู้แยกแยะความเข้มสีได้ดีขึ้น *
80% สามารถมองเห็นในเวลากลางคืนได้ดีขึ้น *
87% ใช้เวลาในการปรับตัวน้อยลง **

* แบบสำรวจลูกค้า DNEye® (2018) เมืองซูริค
** Muschielok, A. (2017). Personalisierte Gleitsichtgläser nach Kundenwunsch – Ergebnisse einer wissenschaftlichen Studie. Presentation at the Opti-Forum, Munich.

ตัวอย่างผลผลิตภัณฑ์เลนส์ในกลุ่มนี้ได้แก่
เลนส์โปรเกรสซีฟ Rodenstock Impression B.I.G. EXACT™
เลนส์โปรเกรสซีฟ Rodenstock Multigressiv B.I.G. EXACT™
เลนส์โปรเกรสซีฟ Rodenstock Progressiv B.I.G. EXACT™
เลนส์เฉพาะทางระยะกลาง-ใกล้ Rodenstock Impression B.I.G. EXACT™ Ergo
เลนส์เฉพาะทางระยะกลาง-ใกล้ Rodenstock Multigressiv B.I.G. EXACT™ Ergo
เลนส์เฉพาะทางระยะกลาง-ใกล้ Rodenstock Progressiv B.I.G. EXACT™ Ergo
เลนส์ชั้นเดียว Rodenstock Impression B.I.G. EXACT™ Mono
เลนส์ชั้นเดียว Rodenstock Multigressiv B.I.G. EXACT™ Mono
เลนส์ชั้นเดียว Rodenstock Cosmolit B.I.G. EXACT™ Mono

2.เลนส์แว่นตาเฉพาะบุคคลที่ใช้ลักษณะของกรอบแว่นตามาใช้ในการผลิตเลนส์

เลนส์สายตาในกลุ่มนี้จะใช้ข้อมูลที่เรียกว่า Position of Wear หรือ Frame Parameter ไปร่วมคำนวณเพื่อใช้ในการออกแบบโครงสร้างและผลิตเลนส์สายตาขึ้น

โดยค่าข้อมูลตัวแปรที่จะถูกนำไปใช้ในการผลิตเลนส์เฉพาะบุคคลขึ้นจะประกอบไปด้วย

1.Pupillary Distance ระยะห่างจุดโฟกัสของตาดำระหว่างตาขวากับตาซ้าย
2.Pupillary High ความสูงของจุดโฟกัสตาดำนับจากขอบล่างของแว่นตา
3.Pantoscopic Tilt มุมเทหน้าแว่นหรือมุมที่แว่นงุ้มเข้าหาแก้ม
4.Cornea Vertex Distance ระยะห่างจากผิวกระจกตาจนถึงเลนส์แว่นตา
5.Faceform Angle / Wrap Angle มุมโค้งหน้าแว่นตา 

Frame Parameter

Rodenstock Impressionist 4

การเก็บค่าพารามิเตอร์ของกรอบแว่นตาจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Impressionist 4 ในการตรวจวัด

ผลลัพธ์ของการนำค่าตัวแปรดังกล่าวไปใช้จะช่วยให้ผู้ใช้งานแว่นตาได้รับมุมมองการมองเห็นที่กว้างขวาง รูปทรงของภาพที่ผ่านตัวเลนส์มีความเป็นธรรมชาติ ช่วยให้สามารถปรับตัวกับเลนส์คู่ใหม่ได้ง่าย และสามารถรองรับปัญหาการมองเห็นของผู้ที่มีปริมาณสายตาสลับซับซ้อนหรือมีปริมาณมากได้ 

เลนส์เฉพาะบุคคล

ตัวอย่างผลผลิตภัณฑ์เลนส์ในกลุ่มนี้ได้แก่

เลนส์โปรเกรสซีฟ
เลนส์โปรเกรสซีฟ Rodenstock Impression B.I.G. NORM™
เลนส์โปรเกรสซีฟ Carl Zeiss Precision Individual
เลนส์โปรเกรสซีฟ Hoyalux Mystyle Profile
เลนส์โปรเกรสซีฟ Hoyalux Lifestyle 3
เลนส์โปรเกรสซีฟ Essilor Varilux X series 3D
เลนส์โปรเกรสซีฟ Essilor Varilux Physio F-360
เลนส์โปรเกรสซีฟ Essilor Varilux Comfort F-360
เลนส์โปรเกรสซีฟ Essilor Varilux Liberty F-360

เลนส์เฉพาะทางระยะกลาง-ใกล้
เลนส์เฉพาะทางระยะกลาง-ใกล้ Rodenstock Impression B.I.G. NORM™ Ergo
เลนส์เฉพาะทางระยะกลาง-ใกล้ Carl Zeiss Office Lens Individual

เลนส์ชั้นเดียว
เลนส์ชั้นเดียว Rodenstock Impression B.I.G. NORM™ Mono
เลนส์ชั้นเดียว Carl Zeiss Individual
เลนส์ชั้นเดียว Nikon Seemax Infinite