เลนส์ชะลอสายตาสั้นในเด็ก (Myopiacontrol lens)

เลนส์ชะลอสายตาสั้นในเด็ก Hoya

เลนส์ชะลอสายตาสั้นในเด็ก Rodenstock