เลนส์ชะลอสายตาสั้นในเด็ก Hoya Miyosmart

เลนส์ชะลอสายตาสั้นในเด็ก Hoya Miyosmart

Regular price12,900.00 ฿
/

เลนส์ชะลอสายตาสั้น hoya miyosmart
เลนส์ชะลอสายตาสั้น miyosmart
Hoya Miyosmart

การเพิ่มขึ้นของปริมาณสายตาสั้นไม่ได้เพียงแต่ส่งผลกระทบการมองเห็นไม่ชัดเท่านั้น แต่เรากังวลถึงผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นซึ่งเกิดจากการขยายขนาดของดวงตาในเด็ก และนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคตาในอนาคต

โดยจากผลการศึกษาพบว่าการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้น เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดโรคตามากมายไม่ว่าจะเป็น ต้อกระจก ต้อหิน จอประสาทตาหลุดลอก หรือภาวะจอประเสื่อมที่เกิดจากภาวะสายตาสั้นได้ (myopic macular degeneration)

โดยจากในตารางภาพเปรียบเทียบว่า
ในบุคคลที่มีภาวะสายตาสั้นมาก -7.00 D 
มีความเสี่ยงในเกิดภาวะจอประสาทตาเสื่อม(Myopic Maculopathy) มากกว่าคนที่มีสายตาปกติถึง 127 เท่า
มีความเสี่ยงในการเกิดจอประสาทตาหลุดลอก(Retinal Detachment) มากกว่าคนที่มีสายตาปกปกติถึง 44 เท่า


จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของภาวะสายตาสั้น เกิดจากสิ่งที่เรียกว่า Peripheral Hyperopic Defocus ซึ่งเป็นแสงที่เข้าสู่ดวงตาผ่านบริเวณขอบโดยรอบจุดศูนย์กลางของเลนส์ และไปโฟกัสบริเวณหลังจอรับภาพ สิ่งเหล่านี้ไปกระตุ้นการขยายตัวของกระบอกตาให้มีลักษณะที่ยืดยาวออกไป ทำให้เกิดเป็นภาวะสายตาสั้นที่เพิ่มมากขึ้น

ด้วยเทคโนโลยี D.I.M.S. ที่มีความพิเศษและไม่มีการใส่วัตถุเข้าไปในร่างกายนี้ เลนส์จะแก้ไขข้อบกพร่องทางสายตาบนทั่วทั้งพื้นผิวเลนส์และมีพื้นที่รักษารูปแหวนเพื่อชะลอการเพิ่มขึ้นของภาวะสายตาสั้น การสลับระหว่างพื้นที่โฟกัสและพื้นที่ปรับโพกัสจะช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดการภาวะสายตาสั้นไปพร้อมกันได้
เทคโนโลยี D.I.M.S. ที่มีการออกแบบเลนส์โดยแบ่งพื้นที่การมองเห็นออกเป็น 2 โซน 
1. Clear Zone ซึ่งเป็นบริเวณจุดกึ่งกลางของเลนส์เพื่อให้เด็กใช้ในการมองเห็น
2. Treatment Zone เป็นส่วนที่มีเทคโนโลยี  D.I.M.S. ฝังอยู่มีส่วนช่วยในการควบคุมแสงที่มาจากบริเวณขอบเลนส์ไม่ให้แสงไปตกบริเวณหลังจอรับภาพซึ่งเป็นสาเหตุที่ไปกระตุ้นการขยายตัวของกระบอกตา

เทคโนโลยี Defocus Incorporated Multiple Segments (D.I.M.S.) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการออกแบบโดยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสารพัดช่างของฮ่องกงในปี 2014 ทำให้ตัวเลนส์ MiYOSMART สามารถปรับตัวได้ง่ายมากขึ้น เช่นเดียวกับเลนส์ชั้นเดียวทั่วไป และสามารถใช้ได้ในกรอบแว่นที่มีความหลากหลายได้

ในปี 2018 เลนส์ MiYOSMART ได้รับรางวัล Gold Prize รางวัล Grand Award และรางวัล Special Gold Award ในงาน International Exhibition of Inventions of Geneva สมาพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์
ในปี 2020 เลนส์นี้ชนะรางวัล Silmo d’Or ในประเภท Vision ที่งานแสดง Silmo Paris Optical Fair


Recently viewed