เลนส์ชั้นเดียวชนิดสั่งผลิต (RX) Carl Zeiss Superb

เลนส์ชั้นเดียวชนิดสั่งผลิต (RX) Carl Zeiss Superb

Regular price9,000.00 ฿
/

Zeiss superbZeiss blue guard photofusion
ช่วงค่าสายตาที่สามารถผลิตได้สำหรับ CarlZeiss Superb (Rx)
UV Protect / BlueGuard
Index 1.50
สายตายาวไม่เกิน +6.00 / สายตาสั้นไม่เกิน -6.00 / สายตาเอียงไม่เกิน -4.00 / กรณีมีทั้งสายตาสั้นและสายตาเอียงรวมกันแล้วสองค่านี้รวมกันต้องไม่เกิน -6.00
Index 1.60
สายตายาวไม่เกิน +10.00 / สายตาสั้นไม่เกิน -10.00 / สายตาเอียงไม่เกิน -6.00 / กรณีมีทั้งสายตาสั้นและสายตาเอียงรวมกันแล้วสองค่านี้รวมกันต้องไม่เกิน -10.00
Index 1.67
สายตายาวไม่เกิน +10.00 / สายตาสั้นไม่เกิน -17.00 / สายตาเอียงไม่เกิน -6.00 / กรณีมีทั้งสายตาสั้นและสายตาเอียงรวมกันแล้วสองค่านี้รวมกันต้องไม่เกิน -17.00
Index 1.74
สายตายาวไม่เกิน +16.00 / สายตาสั้นไม่เกิน -20.00 / สายตาเอียงไม่เกิน -6.00 / กรณีมีทั้งสายตาสั้นและสายตาเอียงรวมกันแล้วสองค่านี้รวมกันต้องไม่เกิน -20.00

Photofusion X
Index 1.50
สายตายาวไม่เกิน +6.00 / สายตาสั้นไม่เกิน -6.00 / สายตาเอียงไม่เกิน -4.00 / กรณีมีทั้งสายตาสั้นและสายตาเอียงรวมกันแล้วสองค่านี้รวมกันต้องไม่เกิน -6.00
Index 1.60
สายตายาวไม่เกิน +8.00 / สายตาสั้นไม่เกิน -10.00 / สายตาเอียงไม่เกิน -6.00 / กรณีมีทั้งสายตาสั้นและสายตาเอียงรวมกันแล้วสองค่านี้รวมกันต้องไม่เกิน -10.00
Index 1.67
สายตายาวไม่เกิน +8.00 / สายตาสั้นไม่เกิน -12.00 / สายตาเอียงไม่เกิน -6.00 / กรณีมีทั้งสายตาสั้นและสายตาเอียงรวมกันแล้วสองค่านี้รวมกันต้องไม่เกิน -12.00

Recently viewed